فوائد و خواص استفاده از کود سبز

"فوائد و خواص استفاده از کود آلی گوگرددار و گوگرد میکرو نیزه در باغات و زمین های زراعی"

فقز مواد مغذی در اراضی از یک سو و آهکی بودن و شوری آن از سوی دیگر سبب عدم جذب مواد غذایی موجود در خاک ؟؟در نتیجه کاهش قابل ملاحظه ای در تولید محصولات کشاورزی گردیده است.
با توجه به اینکه وجود کود آلی گوگرددار باعث می شود خاک ها از حالت قلیایی به اسیدی تغییر یابد، جذب عناصر غذایی سریعتر و بیشتر توسط گیاهان انجام می گیرد.
به همین دلیل استفاده از این نوع کود در کلیه زمین های زراعی و باغی کشور توسعه یافته است و با توجه به اینکه گوگرد به تنهایی تجریه نمی شود طبق دانش فنی که توسط مسئولین خاکشناسی کشور ارائه گردیده است. کود آلی (ارگانیک) بعد از ادغام شدن با گوگرد باعث تجزیه کامل آن گشته و گوگرد تجزیه شده باعث جذب کلیه کودهای موجود در زمین توسط گیاه می گردد که در نتیجه در رشد و نمو گیاه حدود 30 تا 60 درصد افزایش رشد اعلام گریده است.
همچنین در رفع بیماری هایی مانند زردی برگ و قارچ کشی و سفیدک سطحی و پاخورده گندم، گیاهان را ضدعفونی کرده و باعث تشکیل ویتامین ها گشته و مقاومت گیاه را نسبت به امراض، خشکی و سرما می افزاید.
با بهره گیری از توان علمی متخصصین کشاورزی با بیش از پنج سال تجربه در تولید کودهای میکرو و کود گوگرد آلی در دو فرم گرانوله و پودری که دارای کلیه عناصر مورد نیاز گیاه از قبیل ازت، فسفر، پتاس، آهن، روی، منگنز، مس و... می باشد که در خدمت قشر کشاورز و در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار به کمک کادری مجرب در ارائه هر چه سریعتر سفارشات آماده همکاری می باشد.
·         کمپوسیت:
کمپوسیت تاثیر به سزایی در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارد. کمپوسیت دارای عناصر غذایی از جمله ازت می باشد که به تدریج آن ها را در اختیار گیاه قرار می دهد. (این نکته از نظر حاصلخیزی خاک بسیار پر اهمیت است).
کمپوسیت چندین برابر وزن خود آب را در خود ذخیره می کند همچنین قدرت نگه داری مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم می نماید.
کمپوسیت در کلیه محصولات کشاورزی قابل مصرف است. اعم از سبزی جات، صیفی جات، درختان، چمن کاری، گل کاری، انواع کشت ها، جنگل کاری ها و....
·         فواید کود گرانوله:
1.       افزایش عملکرد و برداشت محصول
2.       افزایش کیفیت و مواد آلی خاک
3.       افزایش مقاومت درختان در برابر سرمازدگی
4.       کمک به افزایش جذب عناصر از خاک
5.       بهبود مقاومت و رشد ریشه
6.       مقاومت در برابر آفات و بیماری ها
7.       تنظیم PHخاک
8.       افزایش ماندگاری آب در خاک
9.       تیره کردن رنگ خاک و ایجاد دمای لازم برای رشد گیاه

آلبومهای جدید

کودهای آلی گرانوله
کودهای آلی گرانوله